Školenia


V školiacom stredisku sú pravideľne organizované technické školenia zákazníkov spoločnosti Color Slovakia s.r.o. pod vedením národného príp. nadnárodného technika.

 

Color Slovakia ponúka širokú škálu školení a seminárov pre lakovníkov, technikov alebo vedúcich servisov.

Pomôžeme školením v tej oblasti, ktorá je pre vaše potreby najvhodnejšia.

Školením môžete získať skutočné prínosy:

  • naučiť sa spozorovať alebo predchádzať chybám už vo fáze prípravných prác alebo neskôr pri nanášaní laku.
  • získať skúsenosti alebo zdokonaliť sa v práci s najnovšími technológiami v oblasti lakovania.
  • naučiť sa najnovšie metódy opravy, ktoré zvyšujú efektívnosť  a pritom šetria čas aj materiál.

Príklady školení:
1. Techniky profesionálneho nanášania lakov jedno- a viacvrstvových.

2. Profesionálna príprava v súlade so záručnou technológiou.

3. Školenie miešania farieb (teória a prax spojená so schopnosťou rozpoznania správneho pododtieňa farby).

4. Komplexné školenie o oprave laku na vymedzenom mieste s výberom najefektívnejšej techniky.
5. Prístreky (technika prístreku farieb viacvrstvových).
6. Leštenie starých a nových lakov.

 

Školenia sa uskutočňujúcu v školiacom stredisku v Color Slovakia (Ružomberok) alebo si miesto a termín vyberie klient sám.


 

Partneri

IMPA Šamorín, s.r.o. Opel R-J.A. servis, s.r.o., Ružomberok IMPA Šamorín, s.r.o. Ďalší partneri »
frage | internetové aplikácie © 2014 Color Slovakia, s.r.o.